متن کامل... panahian_ir????????

درخواست حذف این مطلب

*در جهان ۴۵درصدِ فسادها، توسط مردم کشف می شود*

*در کشور ما اکثرِ کشف فساد به نهادهای نظارتی واگذار شده است!*


#سبک_زندگی_مؤثرتر_از_آگاهی_و_ایمان (جلسه یازدهم)- ۵


در مبارزه با فساد، نباید همه چیز را به قوۀ قضائیه و نهادهای نظارتی سپرد. الان در جهان 45درصدِ فسادها، توسط مردم کشف می شود و 10درصد توسط نهادهای نظارتی! اما در کشور ما اکثرِ کشف فساد به نهادهای نظارتی واگذار شده است.


متأسفانه ما برای کشف فساد، سیستم درستی تعریف نکرده ایم. در کشورهای دیگر معمولاً جایزه می گذارند و می گویند: «هر کارمند یا کارگری که فسادی در یک قرارداد ببیند و افشا کند، متناسب با مقدار آن فساد مالی و حجم قرارداد، به او پول می دهیم و اسمش را هم محفوظ نگاه می داریم تا-از دست مفسدان و مجرمان- امنیت داشته باشد»


علیرضا پناهیان

صادق(ع)- ۹۷.۰۶.۲۹

صوت در: @panahian_mp3

متن کامل در:

panahian.ir/post/5050


@panahian_ir