????????????????

درخواست حذف این مطلب

*تفاوت اطعام اربعین با بسیاری از اطعام ها در فرهنگ ما*


* شاید این مایی که برایت آورده، تمام هستی اش باشد!*


#اربعین۹۷ (۵)


این اطعام و پذیرایی از زائران حسین(ع) که در اربعین می بینیم، شبیه بسیاری از اطعام هایی که در محرم و عاشورا می بینیم، نیست؛ یک تفاوتی دارد!


در اطعامی که در ایام محرم می بینید، معمولاً مُتموّلین و افراد برخوردار-که به آنها «بانی» یا «خیّر» گفته می شود- ج هیئت را می دهند، اما در اربعین اصلاً این طور نیست!


شاید زیاد رسم نباشد اطعامی که در فرهنگ ما صورت می گیرد، توسط افرادی انجام شود که بضاعت اندکی دارند. اما در اربعین ممکن است مایی که در مسیر کربلا، یک ی جلوی شما می گیرد، تمام هستی اش بوده که آورده لب جاده و دارد تقدیم می کند!


کمی جلوتر، ی را می بینی که مقداری میوه آورده و دارد توزیع می کند؛ این شاید نذر ی باشد که بیشتر از این میوه ها، توانی برای پذیرایی ندارد! و این مسئله خیلی در اربعین، مرسوم است.


برخی از اطعام کنندگان اربعین، خودشان در اوجِ نیاز هستند، اما-مثلاً با دست فروشی- در طولِ سال، یک مقدار پول جمع می کنند و در اربعین، برای زائران حسین(ع) ج می کنند.


علیرضا پناهیان

هنر- ۹۷.۷.۶

متن کامل در:

panahian.ir/post/5048


@panahian_ir