امشب...........  

درخواست حذف این مطلب
امشب می خواهم ...در دنج ترین جای دنیا بنشینم ...و مردی باشد که حرف های در گوشی ام را بشنود ...زیر گوشم نجوا کند ...در آغوشم بکشد .و گرمای وجودش به قلب ش ته ام آرامش ببخشد ...دلم می خواهد بگوید :نگران نباش بانو من آمده ام که تا همیشه بمانم ...

ادامه مطلب  

امشب  

درخواست حذف این مطلب
امشب کمی طعم عشق میخواهمخالص و نابمثل دست نخورده پنجاه سالهقدیمی و کلاسیکبدون آرایش و دلقک بازیکمی آرامش دستان گرمی میخواهمبدون ترس از دست دادنبا حس مالکیت خاصامشب کمی احساسات میخواهم که در وجودم نمیابمامشب من در من نیست میشودعشق در من کشته میشوداحساسات درون سیاهیم تباه میشودامشب صبح نمیشود امشب ادامه شب قبل و ادامه اش شب بعد میشود

ادامه مطلب  

امشب  

درخواست حذف این مطلب
چهل شب پیش دقیقا اول آبان شروع به خوندن زیارت عاشورا...با صد لعن و سلامش...با دو نیت...اولیش سلامتی بچه ام و دومیش هم مرگ کاف...هزاربار بهم گفتند که ارزوی مرگ برای دیگری خوب نیست...ولی من تو کتم نمیره خدا راضی باشه یه نفر به یکی دیگه ظلم کنه...و به مظلوم بگه یا انگ طلاق رو به خودت بزن یا بتمرگ و تحمل کن...پس تا نفس دارم ارزوی مرگ کاف هم با منهامشب ا ین شب خوندن زیارت عاشورای منه...و امشب کاف باز هم دل منو خون کرد...یعنی میشه امشب بزرگترین خواسته من برآورد

ادامه مطلب  

امشب  

درخواست حذف این مطلب
چهل شب پیش دقیقا اول آبان شروع به خوندن زیارت عاشورا...با صد لعن و سلامش...با دو نیت...اولیش سلامتی بچه ام و دومیش هم مرگ کاف...هزاربار بهم گفتند که ارزوی مرگ برای دیگری خوب نیست...ولی من تو کتم نمیره خدا راضی باشه یه نفر به یکی دیگه ظلم کنه...و به مظلوم بگه یا انگ طلاق رو به خودت بزن یا بتمرگ و تحمل کن...پس تا نفس دارم ارزوی مرگ کاف هم با منهامشب ا ین شب خوندن زیارت عاشورای منه...و امشب کاف باز هم دل منو خون کرد...یعنی میشه امشب بزرگترین خواسته من برآورد

ادامه مطلب  

شعر  

درخواست حذف این مطلب
میشود دفتر خاطراتم با تیغ اشک...در شبی که دوست دارم کنارم باشی چه زیبا بغل کرده ام امشب را...باز میخواهم سنگ صبور م باشی امشب شب میلاد تو،لبهای من غرق سکوت...من پروانه ام میشود شمعم باشی کادوی مجتبی برای تو چند خط از سوز دل...نگار من قولی بده همیشه قلبم باشی ##امشب خیلی واست دلم تنگ شده##مجتبی3/8/95

ادامه مطلب  

قلب من مرد برای همیشه  

درخواست حذف این مطلب
امشب گلهای تو گلدونم پژمردند. درست مثل قلب نازک و ساده ی من... امشب گلهایی رو که خیلی دوستشون داشتم برای همیشه پژمردند. شاید می خواستند با پژمردنشون خبر از پایان غم انگیز یک رابطه چند ساله رو بدند.... رابطه ای که عاشقش بودم. رابطه ای که جون میدادم واسش. امشب قلب من مرد برای همیشه. امشب قلب من مرد. امشب قلب من مررررررد. برای همیشه. میفهمی؟ امشب قلب من مرد. امشب من مردم برای همیشه.....

ادامه مطلب  

ماه من  

درخواست حذف این مطلب
از خانه بیرون میروم اما کجا امشب؟شاید تو میخواهی مرا در کوچه ها امشبپشت ستون سایه ها روی درخت شهرمیجویم اما نیستی در هیچ جا امشبای ماجرای شعر و شبهای جنون منآ چگونه سر کنم بی ماجرا امشب؟میدانم . آری . نیستی . اما نمیدانمبیهوده میگردم به دنب چرا امشب؟هر شب تو را بی جستجو میافتم امانگذاشت بی خو به دستانم تو را امشبای ماجرای شعر و شبهای جنون منآ چگونه سر کنم بی ماجرا امشب؟هر شب صدای پای تو میآمد از هر چیزحتی ز برگی هم نمیآید صدا امشبتا سایه ای دی

ادامه مطلب  

امشب ثروتمندترین آدم شهرم.  

درخواست حذف این مطلب
من کلی چیز دارم. کلی چیزای با ارزش: کلی بغض دارم. کلی راه دارم. کلی قدم دارم. کلی خست ... دارم. کلی ... کلیِ کلیِ دل تن ... دارم. کلی « غروب » دارم. کلی سیل اشکِ منتظر دارم، که پشت چشم هایم صف بسته اند برای سرازیر شدن. انگشتان بلندی دارم برای زدودن اشک ها. کلی غصه دارم. کلی «دل ش ... ته» دارم. این ها را که جمع می زنم ، می بینم چقدر ثروتمندم من امشب و...خوش به حالم دیگر. با این ها می شود کلی کیف کرد ، مگر نه؟ ............................................................. خدایا! می شود بغلم ک

ادامه مطلب  

از قاب ع ... ت در اطاق، امشب بیا در خواب من  

درخواست حذف این مطلب
در بین این دلتن ... ام، در عالم خوابم بیارحمی ... بر قلب من، در چشم پر آبم بیاقلبم پر از آشوب توست، در ... دلتنگ تواماز بهر یک آرامشی، در قلب بی تابم بیااز قاب ع ... ت در اطاق، امشب بیا در خواب منبا خنده ای بر چهره ات، در ع ... این قابم بیاشاعر شدم از درد تو، در خاطراتت مانده امحالا که از اندوه و غم، مانند سهرابم بیاوقتی که در بیداری ام، از تو ندارم یک نشانامشب به من لطفی ... ، در عالم خوابم بیامحمدصادق رزمی

ادامه مطلب  

 

درخواست حذف این مطلب
چهل شب پیش دقیقا اول آبان شروع ... به خوندن زیارت عاشورا...با صد لعن و سلامش...با دو نیت...اولیش سلامتی بچه ام و دومیش هم مرگ کاف...هزاربار بهم گفتند که ارزوی مرگ برای دیگری خوب نیست...ولی من تو کتم نمیره خدا راضی باشه یه نفر به یکی دیگه ظلم کنه...و به مظلوم بگه یا انگ طلاق رو به خودت بزن یا بتمرگ و تحمل کن...پس تا نفس دارم ارزوی مرگ کاف هم با منهامشب ا ... ین شب خوندن زیارت عاشورای منه...و امشب کاف باز هم دل منو خون کرد...یعنی میشه امشب بزرگترین خواسته من بر

ادامه مطلب  

گاهی وقتا دست خودت نیست  

درخواست حذف این مطلب
امشب برایت یک بغل احساس دارم امشب نشان از عطر و بوی یاس دارم مهرت برایم خوشتر از هر در و گوهر امشب میان ... ام الماس دارم امشب دلم از بی قراری ها گرفته امشب دلم از سوگواری ها گرفته می خواهم از نامم دگر چیزی نماند امشب دلم حتی از این نجوا گرفته میخواهم امشب از خودم آسوده باشم افتاده زیر پا گلی فرسوده باشم یک عمر من خود را فدای غیر ... می خواهم امشب حاصلی بیهوده باشم درد است درد خواستن اما ندیدن وقتی که دیگر دیر شد آنگه رسیدن یک شب مرا از آتش نامت سرو

ادامه مطلب  

امشب - فیض کاشانی  

درخواست حذف این مطلب
بده پیمانه ای سرشار امشب مرا بستان ز من ای یار امشب نـــدارم طاقـت بـــار جــــ ... مرا از دوش من بردار امشب نقاب «من» ز روی خویش بر ... ر برافکن ... از اسرار امشب ز خورشید جم ... ... بردار شبم را روز کن ای یار امشب بیا از یکدگر کامی ب ... ریم فلک در خواب و ما بیدار امشب شب قدر و ملایک جمله حاضر مهل ساقی مرا هشیار امشب از آن لب شربت بی هوشیم ده مرا با خویشتن مگذار امشب به بویت دم به دم از جا رود دل قرار دل تو باش ای یار امشب بسی محنت که از هجران کشیدم دلــم ر

ادامه مطلب  

متن نوحه امشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است  

درخواست حذف این مطلب
متن نوحه ی شام غریبانامشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است شام غریبان استامشب نوای ک ن بر بام کیوان است شام غریبان استامشب به دشت کربلا نالان یتیمانند تا صبح گریانندامشب به روی کشته ها در ناله مرغانند چون نی در افغانندبر خاک بی غسل و کفن رعنا جوانانند خو ... ده ... ندبر غربت اجسادشان عالم پریشان است شام غریبان استامشب به صحرا بی کفن جسم شهیدان است شام غریبان استامشب عیال مصطفی در گوشهء صحرا بی منزل و ماوااموالشان تاراج کین از فرقهء اعدا ای آه و وا

ادامه مطلب  

شب  

درخواست حذف این مطلب
نمیدونم چرا از عذاب دادن خودم دست برنمیدارم میدونی امشب حس ... داغون شدم دوست داشتم امشب من کنارت بودم دیدار ما هم اینقد راحت میشد شایدم من دیر رسیدم بخاطر این امشب سهم من نبود سهم من فقط رد شدن از کنارت بود همین مثه بقیه عابرا ولی گذر من با عذاب بود با ویرونی بود تا کی باید حسرت وعذاب رو داشته باشم

ادامه مطلب  

 

درخواست حذف این مطلب
خیلی بی دلیل دلم گرفته ... نیستی طبق معمول این روزا ... باید یه کم ازت فاصله ب ... رم تا زودتر خودتو پیدا کنی . * قلبم و دست چپم درد میکنه امشب ، مث هفته اول بعد فوت مامان ... * چه غمی داره امشب ... قربونت برم حضرت علی اصغر ، امشب شبته ...

ادامه مطلب  

درین دنیا ک نامردان...  

درخواست حذف این مطلب
امشب تلخ ترین شب زند ... من بوددیگه هیچی مث سابق نمیشهمشهد بیستم ک از ی ماه پیش هم اوکی شده بود دیگه کنسل شدامشب حتی هیشکی منو تا جلوی در کمک نکرد و تو تاریکی ددلا ... ا و بهزار بدبختی رفتمزند ... م نابود شد+خدا همش تو مقصری همش تو+کاش امشب بمیرم خدا اینکار ک میتونی ها؟

ادامه مطلب  

پیام تسلیت  

درخواست حذف این مطلب
رحلت ... اکرم(ص) و ... حسن مجتبی(ع) و آفتاب هشتم ... ت حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) تسلیت باد.مدینه شد ز داغ مصطفى بیت الحزن امشبفضاى عالم هستى بود غرق محن امشبمکن اى آسمان روشن چراغ ماه را کز کینچراغ لاله شد خاموش در صحن چمن امشبهنگامه رنج و غم و ماتم شده امشبگریان، زغمى دیده عالم شده امشبسیماى جهان، غرقه خون دل «یاسر»در سوگ رسول اللّه اعظم شده امشبشده دریاى دیده در عزایش موج زن امشبچراغ لاله شد خاموش در صحن چمن امشبپایان شب آ ... ماه صفر است اینیا آنک

ادامه مطلب  

هر حرف، یک تغییر  

درخواست حذف این مطلب
به قول نادر ابراهیمی محبوبم! محبوب آذری من! چه آموزنده و معلم خوبی هستی! چه درس خوبی به من آموختی امشب امشب فهمیدم که ارزش پول بیشتر از محبت است امشب فهمیدم که بوی غذا در خانه ات خیلی بی ارزش است که بوی غذا که محبت که عشق هیچ کدام نتواست سهمی داشته باشد، حتی اندازه یک وجب سقف که باران خیسم نکند امشب تلخ نیست، نه تلخ نیست! اما بدان فردا من آدم امشب نخواهم بود.

ادامه مطلب  

دلنوشته  

درخواست حذف این مطلب
میدونم امشب بین الحرمین جام اصن خالی نیس.. انقد عاشق و دلداده داری ک من بینشون حساب نیستم اصن.. ولی من دلم امشب اونجاس.. خیلی دوس داشتم منم امشب گم میشدم تو اون جمعیت .. بدجوری دنیام بهم ریخته آقام.. خیلی داغونم.. چن روزه حس ... بداخلاقیم گل کرده.. راستش میدونم چمه ولی کاری از دسم برنمیاد واس خودم..

ادامه مطلب  

دلم گرفته ...  

درخواست حذف این مطلب
مریمم ... ب از خوشحالی خواب نداشتم امشب از دلتن ... فردا که داری میری خونه و ..... یه امشب رو وقت داشتم که ازت خواستم نخو ... . ولی .... فدا سرت . بخواب عزیزه دلم . خوب بخو ... . نوشتن و حرف زدن، دل میخواد . ولی حتی امشب دل هم ندارم که چیزی بنویسم ... دلم تنگه دلم گرفته همون بهتر که ... ت بشم ... شبت بخیر مریمم...

ادامه مطلب  

امشب  

درخواست حذف این مطلب
امشب برایم خیلی بد میگذرد خیلی دیر خیلی سنگین میخواهم باز تو را بهانه کنم میخواهم باز همه ی جو بد این روزها را بندازم گردن تو خب از چه بگویم ؟ از چه بنویسم ؟ از بارانی که وارونه میبارد ؟ از بادی که عمودی می وزد ؟ از آسمان سفید ؟ دید و نظر یک آدم دیوانه برای چه ی مهم است ؟ هیچ پس من برای چه ی حرف میزنم ؟ ای کاش یک روزی یک جو برای این سوالم داشتم ... ای کاش.... آقای ربات - امشب

ادامه مطلب  

امشب...  

درخواست حذف این مطلب
۱. طبقه بالا یه گروه دختر و پسر جمع شدن همه تو یه واحد و د به اواز خوندن و اهنگ و بپر بپر و ....تمام خوابگاه رو سرشونه...اون وقت ما واحدمون سه نفره است و صدای پشه هم در نمیاد حتی... ۲. من اینقدر امروز خو دم که وقتی پا شدم نمیدونستم کی ام...کجام...تو چه زمانی ام.... ۳. امشب که رفته بودم شام...سر میز...این ور و اون ور....پر بود از ادمایی که یه زمانی برای من مهم بودن....اما امشب هیچ چی نبودن....همه جا خالی بود.... ۴. دیریست که دلدار پیامی نفرستاد...

ادامه مطلب  

امشب او به محضر زهراست  

درخواست حذف این مطلب
اشک کوفه بی علی پیداستچشم کوفه از غمی دریاستهر فقیر و هر یتیم امشبتا سحر بر غم علی احیاستامشب آن غریبه آشنا گشتهراز مولا دگر چنین افشاستامشب او دگر که تنها نیستامشب او به محضر زهراستبعد قرن و سال و این همه مدتوای بر ما که این علی تنهاستمحمدصادق رزمی

ادامه مطلب  

اگه میتونی خودتو برسون ، دارم نفس نمیکشم ...  

درخواست حذف این مطلب
امشب از اون شباس که نفسام بالا نمیان ... امشب از اون شباس که تا دیر وقت از هق هق نمی بره خوابم ... امشب از اون شباس که دلم میخواد از خواب پاشم ببینم همه ی اینا یه کابوس مس ه بوده ... امشب از اون شباس که باید برای دلم امن یجیب زیاد بخونید بلکه تا فردا زنده بمونه ... #لطفا! امشب از اون شباس که تنهایی نمیشه تنهایی رو تحمل کرد ... آخ که امشب از اون شباس ... پآییزک.نوشت۱: و اینجاس که بنیامین جان می فرمان "دارم میفتم ، بگیرم ! من دارم از دست میرم ..." پ.ن۲: و علیرضا آذ

ادامه مطلب  

صدای تو آبِ روان است...  

درخواست حذف این مطلب
امشب عزیزی من را ش ته امشب عزیزی من را در خودم مچاله کرده آه خدایا امشب عزیزی برایم تسبیح کرده امشب عزیزی...که دیگر عزیز.... ... عزیز راه دورم، عزیز همیشه در سفر، کاش بودی کاش بودی تا من رها از همه سیاستهای نه بی که فکر کنم باید فاصله ها را حفظ کرد بی که تن و بدنم بلرزد که بعدها از اینها علیه خودم استفاده میکنی به رسم سالهای رفاقتمان حرف میزدیم. مهربان، چشمهایت را ببند به من فکر کن و شعری از شاملو بخوان که مُ اِمشُ دِلُم تَش گِره...

ادامه مطلب  

دلم امشب نوشتن میخواهد  

درخواست حذف این مطلب
دلم امشب نوشتن میخواهد بگذار واضح بگویم دلم امشب میخواست درون یک کوهستان بودم شب بود من به خودم پتو پیچیده بودم و کنار آتش لپ تاپ روی پاهایم و یک لیوان شیر داغ کنارم بود و مینوشتم از تمام تاریکی های دور و برم آ میدانی من عاشق تاریکی ها هستم ... ربات.

ادامه مطلب  

با شاعران - شب عاشقان  

درخواست حذف این مطلب
سعدی: شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد تو بیا کز اوّل شب در صبح باز باشد صائب تبریزی: تورا چه غم که شب ما دراز می گذرد که روزگار تو در خواب ناز می گذرد ابوسعید ابوالخیر: شب خیز که عاشقان به شب راز کنند گرد در و بام دوست پرواز کنند خسرو دهلوی: خوش آن شب ها که با وی بودمی گه مست و گه سرخوش جهانم می شود تاریک چون یاد آرم آن شب ها ایرج میرزا: دیگران سرمست در آغوش جانان ه اند آن که بیدار است هرشب مرغ شبگیر است و من باستانی پاریزی: باز شب آمد و شد اوّل بیدار

ادامه مطلب  

بگذار که بماند این جا !  

درخواست حذف این مطلب
امشب هم ... امشب هم " تو " خلاص کردی مرا از این اشک ها ، از این اشک های مدام ..که پر می کنند کاسه ی چشم را و سر ریز نمی شوند . دوباره فرو می روند که بغض را عمیق تر کنند . امشب هم " تو " خلاص کردی مرا از این اشک های نیمه ... باز هم ... حرف بزن ، ابر مرا باز کن دیر زمانی ست که بارانی ام ... حرف بزن .. حرف بزن سال هاست تشنه ی یک صحبت طولانی ام ...

ادامه مطلب  

نیمه شب امشب  

درخواست حذف این مطلب
امشب برای تو مینویسم آرام جانم؛ ساعت از نیمه شبِ شرعیِ امشب رد شد... من کجا! خواب کجا! چون خبرم نیست تو را

ادامه مطلب  

می شوم امشب ز غم من عابری در کوی تو  

درخواست حذف این مطلب
آمدم تا کی در پنهانت کنماشک من آمد ولی باید نمایانت کنمآمدم با ماه شب درباره ات حرفی زنمتا که با مهتاب و شب در دل چراغانت کنمزل به ع ت می زنم تا بلکه امشب از غمتچشم خود را محو آن تصویر چشمانت کنممی شوم امشب ز غم من عابری در کوی تواینچنین باید ز غم عزم خیابانت کنممی چکد از چشم من اندوه یک مرد غریبمثل اشک چشم خود باد که پنهانت کنممحمدصادق رزمی

ادامه مطلب